Dịch vụ giặt khăn giao nhận đúng giờ, nhân viên lịch sự và đặc biệt khăn sạch, thơm.

Chị Khanh

Mình giặt khăn ở đây được 2 năm dịch vụ rất tốt, khăn sạch và thơm

Chị An